Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tên văn bản: Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Loại văn bản: Thông tư

Lĩnh vực, ngành: Doanh nghiệp

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hiệu: 02/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành: 08/01/2019

Ngày hiệu lực: Đang cập nhật


Tải tài liệu này vể

Tin tức liên quan

0901981789