10 thông tin cơ bản để truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ 01/6/2024

Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Thông tư quy định cụ thể 10 thông tin cơ bản để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bắt đầu từ ngày 01/6/2024. 

Truy xuất nguồn gốc là gì?

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là một trong những giải pháp công nghệ tiên phong hiện nay. Có khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối.

Từ 1/6 dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa phải đủ 10 thông tin cơ bản

Tính năng này cho phép doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ghi nhận tất cả các thông tin, chuyển động của sản phẩm mỗi khi phát sinh thông tin từ lúc bắt đầu sản xuất đến sản phẩm cuối cùng. Mục đích cuối cùng là để có thể theo dõi và truy lại chính xác được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình hình thành ra nó trong chuỗi cung ứng.

Truy xuất nguồn gốc đang trở thành tiêu điểm cần thiết cho sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt là với hàng hóa thực phẩm tại Việt Nam. Giúp người dùng tìm hiểu về thông tin xuất xứ của sản phẩm mà họ đã mua, truy ngược từ sản phẩm đang được bày bán trên kệ hàng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng công đoạn trong chế biến và phân phối.

Xem thêm: Quy trình tư vấn truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

10 thông tin cơ bản để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Theo đó, các dữ liệu truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm, hàng hóa trong hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa khi xây dựng phải đảm bảo bao gồm tối thiểu 10 thông tin sau:

1/ Tên sản phẩm, hàng hóa

2/ Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa

3/ Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh

4/ Địa chỉ đơn vị sản xuất kinh doanh

5/ Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối thiểu thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn)

6/ Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra)

7/ Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

8/ Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số serial sản phẩm (nếu có)

9/ Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có)

10/ Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng.

Phần mềm truy xuất nguồn gốc vqs.vn

Thông tin này được in mã gắn trên bao bì sản phẩm và được kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hành hóa quốc gia. Người tiêu dùng có thể tra cứu hạn sử dụng và nguồn gốc của sản phẩm.

Trước đây các tem truy xuất nguồn gốc áp dụng trên các sản phẩm chưa được chuẩn hóa về nội dung và hình thức, không mình bạch về chất lượng hàng hóa, gây khó khăn cho quản lý.

Đừng bỏ lỡ: Hướng dẫn xây dựng biểu mẫu truy xuất nguồn gốc

04 nguyên tắc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm các nguyên tắc sau:

  • Nguyên tắc “Một bước trước – một bước sau”

Bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện một công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản phẩm, hàng hóa.

  • Nguyên tắc “Sẵn có của phần tử dữ liệu chính”

Các phần tử dữ liệu chính phải được thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

  • Nguyên tắc “Minh bạch”

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tĩnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất.

  • Nguyên tắc “Sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc”

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có sự tham gia của đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc của tổ chức.

Tin tức liên quan

0901981789