Nâng cấp chứng nhận HACCP Codex 2020 theo TCVN 5603:2023

Chứng nhận HACCP Codex 2023 được cập nhật mới nhất ban hành theo TCVN 5603:2023 “Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm”. Tiêu chuẩn TCVN 5603:2023 thay thế cho TCVN 5603:2008. Tiêu chuẩn giúp nâng cao chất lượng và sự an toàn của sản phẩm cung cấp ra thì trường, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu và tăng uy tín doanh nghiệp.

Vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức cần thực hiện đánh giá nâng cấp chứng nhận HACCP Codex 2020 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5603:2023 ngay trong năm 2023.

Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm – Cập nhật HACCP theo TCVN 5603:2023

Ngày 06/04/2023 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-BKHCN để công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2023 “Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm”. Một số khía cạnh của tiêu chuẩn HACCP được thay đổi trong bản cập nhật năm 2023 so với bản trước đây TCVN 5603:2008, từ thay đổi cấu trúc đơn giản sang định nghĩa và thậm chí giới thiệu các khái niệm mới. Dưới đây là 5 thay đổi quan trọng nhất trong bản tiêu chuẩn mới.

nang-cap-chung-nhan-haccp-codex-2020-theo-tcvn-5603-2023
HACCP là hệ thống phân tích các mối nguy cùng với điểm kiểm soát tới hạn
 • Về cấu trúc tài liệu: Phiên bản mới có cấu trúc được cải thiện nhiều bao gồm HACCP và ứng dụng của nó như một phần của tài liệu không có phần phụ lục như phiên bản cũ.
 • Nhấn mạnh vai trò của Nhà điều hành kinh doanh thực phẩm (FBO) cung cấp thực phẩm an toàn.
 • Thực hành vệ sinh (GHP) tốt được chỉ ra ngay trong phần Nguyên tắc chung. GHP được đưa vào như một phần của các chương trình tiên quyết và do đó là nền tảng 4 cho một kế hoạch HACCP hiệu quả.
 • Bộ sung nội dung cam kết lãnh đạo: Cam kết của ban quản lý và tất cả nhân viên về sản xuất và xử lý thực phẩm an toàn. Xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm.

Xem thêm: Thay đổi Cây quyết định của Codex CCP trong TVCN HACCP

07 nguyên tắc áp dụng HACCP Codex 2020

Hệ thống HACCP được thiết kế, xác nhận hiệu lực và thực hiện theo 7 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy và xác định các biện pháp kiểm soát

Nguyên tắc 2: Xác định các kiểm soát tới hạn (CCP)

Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn đã được xác nhận hiệu lực

Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống kiểm soát, giám sát các CCP

Nguyên tắc 5: Thiết lập các hành động khắc phục cần tiến hành khi khâu giám sát chỉ ra rằng có sự sai lệch so với các giới hạn tới hạn tại một CCP.

Nguyên tắc 6: Xác nhận hiệu lực của kế hoạch HACCP và thiết lập các thủ tục kiểm tra xác nhận để khẳng định hệ thống HACCP hoạt động hữu hiệu.

Nguyên tắc 7: Thiết lập tài liệu liên quan đến tất cả các quy trình hồ sơ phù hợp với các nguyên tắc này và việc áp dụng chúng.

Những yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP Codex 2020

 • Sự phù hợp và an toàn thực phẩm cần được kiểm soát bằng cách sử dụng phương pháp phòng ngừa dựa trên khoa học, để dẫn chứng cho một hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Các chương trình tiên quyết được áp dụng thích hợp, bao gồm Thực hành vệ sinh tốt (GHP), phải cung cấp nền tảng cho một hệ thống HACCP hiệu quả.
 • Mỗi nhà cung cấp thực phẩm (FBO) nên nhận thức được các mối nguy liên quan đến nguyên liệu thô và các thành phần khác, quá trình sản xuất hoặc chuẩn bị, môi trường mà thực phẩm được sản xuất và/hoặc được xử lý phù hợp với ngành kinh doanh thực phẩm.
 • Khi ứng dụng GHP một mình là không đủ, cần kết hợp GHPs và các biện pháp kiểm soát bổ sung tại các CCP đã áp dụng.

nang-cap-chung-nhan-haccp-codex-2020-theo-tcvn-5603-2023

 • Các biện pháp kiểm soát cần thiết để đạt được mức an toàn thực phẩm có thể chấp nhận được, phải được xác nhận một cách khoa học.
 • Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát phải được giám sát, hành động khắc phục, xác mình và tài liệu, phù hợp với bản chất của sản phẩm thực phẩm và quy mô của cơ sở kinh doanh thực phẩm.
 • Hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm cần được xem xét lại để xác định xem có cần sửa đổi hay không, bất cứ khi có sự thay đổi đáng kể nào.
 • Cần duy trì thông tin thích hợp về thực phẩm và quá trình thực phẩm giữa tất cả các bên liên quan nhằm đảm bảo tính phù hợp và an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.

Nâng cấp chứng nhận HACCP Codex 2020 theo TCVN 5603:2023

 • Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 được công nhận là từ ngày 11/08/2021.
 • Với khách hàng mới áp dụng tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 từ năm 2023 trở đi thì sẽ áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia mới nhất TCVN 5603:2023.
 • Đối với các khách hàng hiện hành đã và đang được chứng nhận theo TCVN 5603:2008 thì có thể kết hợp cập nhật lên phiên bản mới HACCP Codex 2020 theo TCVN 5603:2023 trong các lần đánh giá giám sát định kỳ hoặc đánh giá tái chứng nhận.

Quy trình tư vấn chứng nhận HACCP Codex 2020 theo TCVN 5603:2023

Quy trình tư vấn chứng nhận HACCP Codex 2020 được Chất Lượng Việt thực hiện một cách bài bản, khoa học, logic để doanh nghiệp nắm rõ các bước thực hiện đạt chứng nhận HACCP.

nang-cap-chung-nhan-haccp-codex-2020-theo-tcvn-5603-2023
Quy trình tư vấn chứng nhận HACCP Codex 2023

Bước 1: Đăng ký tư vấn chứng nhận HACCP

Doanh nghiệp đăng ký tư vấn chứng nhận tại Chất Lượng Việt (CLV). Cụ thể, đăng ký chứng nhận HACCP Codex 2020 lần đầu, tư vấn chứng nhận chuyển đổi nâng cấp tiêu chuẩn TCVN 5603:2023 hay chứng nhận mở rộng phạm vi.

Bước 2: Đánh giá sơ bộ

Căn cứ vào tình hình áp dụng HACCP Codex 2020 cụ thể của doanh nghiệp, CLV sẽ có đội ngũ chuyên gia đến đánh giá sơ bộ thực tế hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp.

Bước 3: Đánh giá tài liệu

Khi đăng ký tư vấn chứng nhận HACCP Codex 2020, CLV sẽ đưa ra danh sách các hồ sơ mà doanh nghiệp cần chuẩn bị phục vụ cho quá trình đánh giá, thẩm xét hệ thống HACCP Codex 2020. Thông thường, thời gian đánh giá tài liệu, hồ sơ HACCP Codex 2020 sẽ căn cứ vào quy mô cùng loại hình cụ thể của từng doanh nghiệp. Sẽ có những khoá đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ ở giai đoạn này.

Bước 4: Đánh giá Hệ thống quản lý

Đoàn chuyên gia đánh giá đến đánh giá thực tế tình hình áp dụng HACCP Codex 2020 tại doanh nghiệp. Xem xét sự phù hợp giữa thực tế cùng những nội dung trong hồ sơ, tài liệu mà doanh nghiệp cung cấp. Sau đó, đưa ra các kiến nghị cho doanh nghiệp để khắc phục các sự không phù hợp trong hệ thống.

Bước 5: Kiểm tra khắc phục và thẩm xét hồ sơ

CLV sẽ kiểm tra lại tình trạng cần khắc phục các điểm không phù hợp đã được chỉ ra ở bước trước đó. Sau khi các điểm không phù hợp đã được khắc phục, Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét lại một lần nữa toàn bộ hồ sơ cùng kết quả đánh giá hệ thống quản lý để xem xét việc cấp giấy chứng nhận HACCP Codex 2020.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận và dấu chứng nhận

Sau khi thẩm xét hồ sơ đánh giá, nếu kết quả là phù hợp, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận HACCP cùng dấu chứng nhận HACCP Codex 2020 cho doanh nghiệp.

Chất Lượng Việt hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ chứng nhận HACCP theo TCVN 5603:2023. Hãy gọi ngay theo Hotline: 0901981789 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất. Đừng quên tiếp tục theo dõi Chất Lượng Việt để thường xuyên cập nhất những thông tin hữu ích khác nhé! 

Có thể bạn quan tâm:

Tin tức liên quan

0901981789