Hướng dẫn thủ tục chứng nhận VietGAP

Tiêu chuẩn VietGAP là các quy định về Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản ở Việt Nam. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn và được cấp Chứng nhận VietGAP sẽ giúp đơn vị sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tăng giá trị cũng như lợi thế cạnh tranh. Vậy thủ tục chứng nhận VietGAP cho sản phẩm được thực hiện như thế nào?

huong-dan-thu-tuc-chung-nhan-vietgap

Chứng nhận VietGAP là gì?

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là: Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi.

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản xuất.

Điều kiện được cấp chứng nhận VietGAP

VietGAP là Bộ tiêu chuẩn nông nghiệp riêng Việt Nam được ban hành ngày 28/01/2008. Các tổ chức, doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận VietGAP cần đáp ứng đủ 4 tiêu chí sau:

  1. Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.
  2. Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, bao gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
  3. Tiêu chuẩn về môi trường làm việc, mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.
  4. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

huong-dan-thu-tuc-chung-nhan-vietgap

Cụ thể là việc quy định rõ ràng những yếu tố chính trong sản xuất nông nghiệp như: Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất; giống và góc ghép; quản lý đất và giá thể; phân bón và chất phụ gia; nước tưới; hóa chất (bao gồm cả thuốc BVTV); thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; quản lý và xử lý chất thải; an toàn lao động; ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; kiểm tra nội bộ; khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Hướng dẫn thủ tục chứng nhận VietGAP

Hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP

  • Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP. Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm sản xuất, diện tích sản xuất).
  • Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản.
  • Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định.

Quy trình tư vấn chứng nhận VietGAP 

Quy trình chứng nhận VietGAP, Chất lượng Việt thực hiện qua 7 bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin đăng ký dịch vụ tư vấn chứng nhận VietGAP từ khách hàng.

Bước 2: Tư vấn cụ thể dịch vụ chứng nhận VietGAP cho khách hàng, báo giá và tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 3: Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể về lộ trình, quy trình thực hiện tư vấn chứng nhận VietGAP cho từng sản phẩm cụ thể.

Bước 4: Đánh giá quy trình sản xuất, sơ chế san phẩm tại doanh nghiệp.

Bước 5: Đánh giá mức độ phù hợp của quy trình sản xuất, sơ chế sản phẩm của doanh nghiệp. Nếu kết quả đánh giá là phù hợp, Chất lượng Việt sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục và hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP.

Bước 6: Chất lượng Việt thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận VietGAP rồi bàn giao lại cho khách hàng.

Bước 7: Chất lượng Việt cung cấp dịch vụ cải tiến và giám sát định kỳ về chất lượng sản phẩm. Trước thời hạn giám sát thường niên 2 tháng, Chất lượng Việt sẽ gửi thông báo tới cho khách hàng.

huong-dan-thu-tuc-chung-nhan-vietgap

Thời gian thực hiện

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ khi ký kết hợp đồng chứng nhận, Tổ chức chứng nhận thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra lần đầu tại doanh nghiệp sản xuất.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc sau khi kết thực kiểm tra, tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận VietGAP cho doanh nghiệp đủ điều kiện.

Nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện để đáp ứng VietGAP thì tổ chức chứng nhận thông báo sai lỗi cho doanh nghiệp để khắc trong một thời gian nhất định. Sau khi khắc phục sai lỗi, tổ chức chứng nhận sẽ đánh giá lại.

Hiệu lực giấy chứng nhận VietGAP

Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực tối đa 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

Trong thời gian hiệu lực 03 năm, sẽ có các cuộc đánh giá giám sát định kỳ thường niên 12 tháng/lần. Do đó, doanh nghiệp cần chú ý duy trì các quy trình sản xuất, sơ chế sản phẩm đúng theo các yêu cầu quy định VietGAP để đảm bảo giấy chứng nhận có giá trị trong thời gian còn hiệu lực.

Chi phí chứng nhận VietGAP

Thực tế, rất khó để đưa ra một con số cụ thể bởi chi phí này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Với mỗi doanh nghiệp thì chi phí tư vấn khác nhau, tùy thuộc vào quy mô, loại hình doanh nghiệp, sản phẩm thực hiện chứng nhận, phương pháp đánh giá và thử nghiệm mẫu,… mà mức chi phí cũng sẽ có sự khác biệt nhất định.

Tin tức liên quan

0932521368